Jak sprawiedliwie dokonać podziału majątku?

Gdy sąd orzeknie rozwód, majątek zostanie podzielony równo, ale nie zawsze jednakowo, między oboje małżonków. Podczas rozwodu oboje małżonkowie muszą poinformować sąd o swoich dochodach i zadłużeniu.

Gdy majątek małżeński jest rozdzielany równomiernie, jest on dzielony między oboje małżonków tak sprawiedliwie, jak sądy uważają, że jest to możliwe. Chociaż nie gwarantuje to, że sąd zdecyduje o równym podziale nieruchomości i majątku, zazwyczaj tak się dzieje. Majątek małżeński obejmuje wszystkie nieruchomości i przedmioty kupione przez małżonków w czasie trwania małżeństwa. Nie ma znaczenia, czyje imię znajduje się w tytule własności. Na przykład, jeśli para kupiła dom, ale na akcie widniało tylko nazwisko męża, żona nadal jest uprawniona do części wartości domu, gdyby mieli uzyskać rozwód.

Oddzielna własność to własność, którą jedno z małżonków posiadało przed ślubem. Na przykład rower, który żona posiadała przed małżeństwem, będzie uważany za odrębną własność. Każde dobro odziedziczone przez małżonka, nawet w trakcie trwania małżeństwa, stanowi odrębną własność.

Podobnie jak prezenty osobiste, o ile nie pochodzą od drugiego małżonka. Oddzielna własność może stać się własnością małżeńską, jeżeli zostanie zmieszana z własnością małżeńską. Na przykład, jeśli jedno z małżonków wykorzystuje pieniądze, które posiadali przed ślubem, na zakup domu dla pary, pieniądze te mogą stać się własnością małżeńską. Sąd powinien wziąć pod uwagę różne kwestie przy podejmowaniu decyzji o podziale majątku małżeńskiego, na przykład dochód i majątek każdego małżonka w momencie zawarcia małżeństwa, jak długo trwało małżeństwo, wysiłek małżonka w prowadzenie domu, na przykład gospodyni domowa poświęcająca karierę ze względu na męża dostanie jakąś formę wsparcia i rekompensaty. Jeżeli chcesz sprawnie przeprowadzić podział majątku Warszawa, zwróć się po poradę do dobrego prawnika. Sąd może nakazać sprzedaż domu, w celu podziału pieniędzy ze sprzedaży lub przekazać dom jednemu z małżonków.